Opleidingen > Rijbewijzen > Rijbewijs B > Praktijk > Doorgedreven opleiding >
Doorgedreven opleiding
Het volledig pakket  om te oefenen zonder begeleider .
Deze opleiding is een voortgezette opleiding, gebaseerd op de basisopleiding.

Vanaf de leeftijd van 17 jaar kan de leerling lessen volgen in de rijschool waarin wij een doorgedreven rijopleiding geven. Het voorlopig rijbewijs wordt ten vroegste uitgereikt vanaf 18 jaar en enkel wanneer de kandidaat het voertuig onder controle heeft en voldoende inzicht heeft bekomen in het verkeer op de openbare weg.

Tijdens 20 uren praktijkles wordt de basisopleiding uitgebreid met een training in alle mogelijke verkeersituaties. Hierbij besteden we niet alleen aandacht aan het naleven van de verkeersregels in het algemeen, ook het bijbrengen van een defensieve rijstijl is voor ons een absolute must. Tijdens de laatste lesuren komt ook het rijden op autosnelwegen aan bod en gaan we na of je de stage veilig alleen kan voortzetten.

Ten vroegste na een stageperiode van 3 maanden tot maximum 18 maanden kan je deelnemen aan het praktisch examen.
Je kan het examen afleggen met je eigen voertuig maar mag het ook afleggen met de leswagen.

Je kan voor het  echte praktisch examen ook een proefexamen afleggen om je kennis te testen.

Ben je geslaagd voor het echte examen dan mag je op het gemeentehuis je rijbewijs afhalen.

Opg
elet: U kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie examen (3 jaar na slagen).
Merksemse Rijschool - Erkenningsnummer M.O.W.: 2547 - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 -
Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010