Erkend door de Federale overheid onder het nummer 2547 en OCF-051
+32 3 645 66 55
Volg ons via Facebook Facebook
Directe weg
Bij deze opleidingsmethode kan je rechtstreeks naar het praktisch examen gaan na het volgen van een aantal lesuren.Deze opleidingsmethode is voorzien voor mensen die momenteel nog niet over een wagen beschikken.

Na een examen theorie dient de kandidaat een voorlopig rijbewijs af te halen waarna wij gespreid over een 3 tal maanden gespreid 10 à 15 lessen en een praktijkexamen plannen.

Dit praktisch examen kan ten vroegste vanaf 18 jaar en na minimum 9 maanden stage. Blijkt tijdens de opleiding dat er minder lesuren vereist zijn, dan kan je deze annuleren. Voor diegenen bij wie het iets minder vlot loopt kunnen er extra lesuren genomen worden. De reservelessen die we voorzien dienen enkel betaald te worden indien ze worden opgenomen.

Als u voor deze methode kiest, is het aangeraden ook de cursus theorie te volgen. In deze cursus wordt immers reeds de basis gelegd voor de praktijklessen.

Opg
elet: U kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie examen (3 jaar na slagen).
Merksemse Rijschool - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 - - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010