Rijbewijs
Het rijbewijs categorie G is vereist voor bestuurders van :
1. land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens
2. voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel
3. landbouwmotor of maaimachine
Vanaf 15 september 2006 moet iedereen die een voertuig van categorie G op de openbare weg wil besturen, houder en drager zijn van een rijbewijs geldig voor categorie G.
Het rijbewijs is enkel noodzakelijk voor zij die geboren zijn na 30 september 1982 en is enkel geldig voor alle trajecten op Belgisch grondgebied.
De bestuurders van landbouwvoertuigen met of zonder aanhangwagen, die geboren zijn na 31 augustus 1986, en die enkel van de hoeve naar het veld rijden of omgekeerd, dienen houder en drager te zijn van een getuigschrift van welslagen in een theorie-examen voor de categorie G (of T) of van een rijbewijs categorie B. M.a.w. de bestuurders geboren voor 1 september 1986 blijven op de trajecten van de hoeve naar het veld of omgekeerd vrijgesteld van een rijbewijs of rijgetuigschrift.

De minimumleeftijd om dit theorie-examen af te leggen is 15 jaar en 9 maanden. Het rijgetuigschrift laat dus enkel het besturen van landbouwvoertuigen toe op het traject van de hoeve naar het veld en omgekeerd en dit enkel op Belgisch grondgebied.

Minimumleeftijd
1. Traject van de hoeve naar het veld en omgekeerd 
            a. MTM <= 15000 kg : minimumleeftijd 16 jaar 
            b. MTM > 15000 kg : minimumleeftijd 21 jaar (18 jaar met getuigschrift van beroepsbekwaamheid)

2. Alle trajecten 
            a. MTM <= 20000 kg : minimumleeftijd 16 jaar 
            b. MTM > 20000 kg : minimumleeftijd 18 jaar

Vereiste documenten
1. Traject van de hoeve naar het veld en omgekeerd 
            a. Geboren voor 1 oktober 1982 : vrijgesteld van rijgetuigschrift of rijbewijs 
            b. Geboren na 30 september 1982 en voor 1 september 1986 : rijbewijs G verplicht vanaf 1 januari 2009 
            c. Geboren na 31 augustus 1986 : verplicht rijgetuigschrift of rijbewijs B of G, maar rijbewijs G verplicht 
                vanaf 1  januari 2009


2. Alle trajecten 
            a. Geboren voor 1 oktober 1982 : vrijgesteld van rijgetuigschrift of rijbewijs 
            b. Geboren na 30 september 1982: rijbewijs G of rijbewijs B,BE,C1,C1E,C of CE afgeleverd voor 15 
                september 2006 naargelang de MTM van het trekkend voertuig en de aanhangwagen.

Rijbewijs halen

Via de rijschool
U volgt minimum 6 uur theorie-onderricht in een erkende rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum. Het aantal herkansingen is onbeperkt. De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 15 jaar en 9 maanden.
De praktijkopleiding in de erkende rijschool, de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum is vanaf 1 september 2007 niet meer verplicht. Het praktijkexamen kan afgelegd worden vanaf 16 jaar.

Vrije weg
U zorgt zelf voor uw theorieopleiding. Het aantal herkansingen is onbeperkt. De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 16 jaar en 3 maanden.
Voor het rijbewijs G geldt vanaf 1 september 2007 dat kandidaten niet verplicht zijn een opleiding te volgen in een erkende rijschool of landbouwschool. Voor het praktisch examen kunnen kandidaten enkel oefenen op een privé-terrein. Je geniet tijdens het praktisch examen van een vrijstelling van rijbewijs, deze geldt echter niet waneer je je naar het examencentrum begeeft, dan moet je vergezeld zijn van iemand die in het bezit is van een rijbewijs G.

EXAMENS

Theorie-examen
zie www.goca.be

Praktijkexamen

Deel 1 : manoeuvres op privéterrein

1. Voorafgaande controles : kennis van de bedieningshandelingen en technische controle van de tractor
en de aanhangwagen, preventief noodzakelijke controles en dashboardcontroles. Vooraleer de
andere manoeuvers aan te vatten zal de kandidaat mogelijks ook de zitplaatsen en de
achteruitkijkspiegels moeten verstellen.
2. In rechte lijn achteruitrijden
3. Draaien in achteruit in een garage
4. Ontkoppelen en koppelen.

Deel 2 : praktijkexamen op de openbare weg

De duur van het examen op de openbare weg: minimum 40 minuten.

Het examen op de openbare weg gaat over de volgende punten:
1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit.
2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen.
3. Rijden door bochten.
4. Inhalen en voorbijrijden: inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden.
5. Speciale verkeerselementen, waaronder: rotondes, overwegen, tram- of bushaltes,
voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand.
6. Beheersing van het voertuig: correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten, correct gebruik
van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting.
7. Zuinig en milieuvriendelijk rijden: letten op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen.
8. Goed kijken: rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels : dichtbij, verder weg, ver
kijken.
9. Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij
manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten.
10. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de
eigenschappen van het voertuig; voorsorteren.
11. Veilige afstand: voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig, voldoende afstand bewaren
ten opzichte van de andere weggebruikers.
12. Snelheidsbeperkingen.
13. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten.
14. Het geven van signalen: signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van
andere weggebruikers.
15. Remmen en stoppen: tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden
gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen.

Merksemse Rijschool - Erkenningsnummer M.O.W.: 2547 - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 -
Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010