Erkend door de Federale overheid onder het nummer 2547 en OCF-051
+32 3 645 66 55
Volg ons via Facebook Facebook
Rijbewijs

VOORWAARDEN:
In het bezit zijn van een geldig rijbewijs C, belgische identiteitskaart en een geldige medische keuring groep 2.
U bent vrijgesteld van het examen vakbekwaamheid indien deze reeds in orde is voor uw rijbewijs C. Zoniet moet U deze wel behalen met uw rijbewijs CE. Zie rubriek vakbekwaamheid voor meer info.

THEORIE:
Er moet geen theoretisch examen meer worden afgelegd.

PRAKTIJK:
De opleiding wordt met één van de hierboven vermelde combinaties gegeven. U mag uiteraard zelf kiezen welke.
De voertuigen beschikken beide over handgeschakelde versnellingsbakken.

Hoeveel lessen moet u volgen?
De rijlessen worden met een minimum van 2 uren tot maximum 4 uren per dag gegeven.
De wet schrijft een minimum van 8 uren voor, maar uit de praktijk weten wij dat een kandidaat ongeveer 14 uren nodig heeft. Wij maken steeds de afspraak voor 14 uren en beschouwen de laatste 4 uren als reserve. Indien U deze niet opneemt dient U ze niet te betalen. Wij vragen U wel deze lessen dan aan het onthaal te annuleren.

Tijdens de praktijklessen voorzien wij een gedeelte manoeuvres en een gedeelte op de openbare weg.
Voor het praktisch examen dient U te slagen voor manoeuvres, voorafgaandelijke controle van het voertuig en een rondrit op de openbare weg.
Bij de rondrit op de openbare weg wordt nadruk gelegd op volgende zaken: 
    toepassing van het verkeersreglement
    een correcte rem- en vertagingstechniek
    gebruik van de spiegels   
    anticiperen
    inschatten van de lengte en breedte van het voertuig,...

De Merksemse Rijschool beschikt over 3 oefenterreinen.

Wij vragen indien mogelijk de rijlessen zoveel mogelijk tussen 08.00 en 16.00 te nemen. Dit omwille van de verkeersdrukte. Indien U uitsluitend 's avonds les neemt bent U niet gewoon om te gaan met fietsers, voetgangers en verkeersdrukte.

 

Indien u bij het rijbewijs CE de basiskwalificatie vakbekwaamheid wenst te behalen vindt u hier alvast een video ivm het examenonderdeel vastzettechnieken.

 Merksemse Rijschool - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 - - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010