Opleidingen > Rijbewijzen > Rijbewijs C > Examencentrum >
Examencentrum
HET PRAKTIJK EXAMEN:

KLASSIEK RIJBEWIJS
De praktische proef betaat uit een aantal manoeuvres een reeks voorafgaandelijke controles en een rondrit op de openbare weg.
RIJBEWIJS MET VAKBEKWAAMHEID
De praktische proef betaat uit een aantal manoeuvres een reeks voorafgaandelijke controles, een praktische test vakbekwaamheid en een rondrit op de openbare weg.


Het examen op het privé-terrein:

duurtijd +/- 15 minuten

U voert op privé-terrein 4 basismanoeuvres uit, zijnde: 
        - voorafgaande controles 
                    . voorzorgen alvorens in en uit het voertuig te stappen; 
                    . noodzakelijke controles; 
                    . bijkomende controles; 
                    . instellingen; 
        - in rechte lijn achteruit rijden; 
        - achteruit rijden tot tegen een laadkaai; 
        - achteruit in een garage rijden.

De buitenachteruitkijkspiegels moeten in hun normale gebruiksstand
behouden blijven en mogen niet worden dichtgeklapt.
Om toegelaten te worden tot de proef op de openbare weg, moet u geslaagd
zijn voor de proef aangaande de manoeuvres. Het slagen voor deze proef
blijft 1 jaar geldig.

Praktische test:
Enkel bij rijbewijs met vakbekwaamheid.

duurtijd +/- 30 minuten

1.  VASTZETTECHNIEKEN 
                vaten (op pallet) 
                vaten 
                vaten (op matten)
2. NOODGEVAL 
                Oproepprocedure 
                De procedure in geval van brand 
                Het vervangen van een band
3.SCHADEFORMULIER 
                Verzekerde + Punt van impact + Bestuurder + Toedracht + Situatieschets 
                Voertuig + Zichtbare schade + Bestuurder + Toedracht + Situatieschets 
                Verzekeringsonderneming + Datum/Uur + Bestuurder + Toedracht + Situatieschets
                Bestuurder + Plaats + Materiële schade + Toedracht + Situatieschets 
                Toedracht + Getuigen + Punt van impact + Bestuurder + Situatieschets 
                Situatieschets + Gewonden + Getuigen + Bestuurder + Toedracht
4.LADING 
                Pallet lading (fysieke risico's kunnen voorkomen) 
                Vrachtbrief (model CMR) 
5. CRIMINALITEIT 
                Maatregelen bij het verlaten van het voertuig 
                 Lading


Het examen op de openbare weg:
Klassiek rijbewijs = 45 minuten
rijbewijs met vakbekwaamheid = 90 minuten

Om toegelaten te worden tot de proef op de openbare weg, dient het examenvoertuig technisch in orde te zijn.
De examinator heeft tot taak na te gaan of u het minimumniveau in rijvaardigheid bereikt en voldoende veiligheidswaarborgen biedt, die nodig zijn om in het verkeer te rijden en verdere rijervaring op te doen.

Vooraleer te vertrekken voor het examen op de openbare weg, zal u de schijf invullen, in de tachograaf plaatsen en deze correct instellen. Op het einde van het examen op de openbare weg zal u de schijf uit de tachograaf nemen en verder invullen, bij een analoge tachograaf (gebruik van de bestuurderskaart bij een digitale tachograaf). Ook zal de examinator enkele vragen stellen over het gebruik van de tachograaf.

De examinator geeft aanduidingen omtrent de te volgen weg. Zolang hij niets zegt, volgt u de rijbaan waarop u zich bevindt. Wanneer u van richting moet veranderen, naar links of naar rechts, zal de examinator dit tijdig melden op de volgende wijze : “aan het volgende kruispunt links afslaan (rehts afslaan)”. De examinator zal u nooit in een valstrik lokken.

Uw instructeur of uw begeleider mag in geen geval aanduidingen of richtlijnen geven, de ruitenwissers, de ontdooier, de ontwaseming of de verwarming aanzetten, tekens geven, of de voorruit aan zijn kant proper maken. Indien hij tijdens de proef tussenkomt, zal de examinator het examen stopzetten. Tevens mag hij, op straffe van stopzetting van het examen, de aanduidingen van de examinator niet herhalen of er commentaar bij geven.
 
Tijdens de proef mag u, om uw zichtbaarheid (voor u, achter u of opzij) te verbeteren, steeds op reglementaire wijze stoppen en bijvoorbeeld de ruiten proper maken of deachteruitkijkspiegels beter richten.

Indien u niet voldoende deelneemt aan het verkeer, kan de examinator uw examen niet beoordelen.

Je bent geslaagd voor het praktijkexamen:
Je mag naar het gemeentehuis gaan om het nieuwe rijbewijs af te halen.

Je bent niet geslaagd voor het praktijkexamen:
Wanneer u niet geslaagd bent voor het examengedeelte op de openbare weg zal het examengedeelte op het privé-terrein, waarvoor u geslaagd bent, niet meer herbegonnen moeten worden, indien u een nieuw praktijkexamen aflegt met een voertuig van dezelfde categorie, binnen een termijn van maximum 1 jaar, die ingaat de dag waarop u voor het examengedeelte op het privé-terrein bent geslaagd en indien uw geslaagd theorie-examen op dat ogenblik nog geldig is (minder dan 3 jaar oud).

Annulaties en wijzigingen:
Minimum 3 volle werkdagen op voorhand anders moet u de volle retributie betalen.

EXAMENCENTRA:

KONTICH
Examencentrum 1022
Neerveld 3A
2550 Kontich
Tel.: 078/05 90 22
Fax: 078/05 91 22

GEEL
Examencentrum 1023
Lammerdries 7 -
ndustrieterrein Geel West 4
2440 Geel
Tel.: 078/05.90.23
Fax: 078/05.91.23

GENT
Examencentrum 1003
Poortakkerstraat 131
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 09/221.42.66
Fax: 09/221.13.44

DEURNE
Examencentrum 1004
Santvoortbeeklaan 34/36
2100 Deurne
Tel.: 078/05.90.04
Fax: 078/05.91.04
Merksemse Rijschool - Erkenningsnummer M.O.W.: 2547 - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 -
Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010