Opleidingen > Rijbewijzen > Rijbewijs A > Examencentrum >
Examencentrum
HET THEORIE EXAMEN
Je kan het theorie-examen afleggen vanaf je 17 jaar en 9 maanden. 
Om het theorie-examen te kunnen afleggen dient u uw identiteitskaart voor te leggen en het examengeld moet betaald worden juist vóór het examen.

Hoe verloopt het examen?
Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen. Er zijn 50 vragen. Om te slagen moet je tenminste 41 punten op 50 behalen. De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het scherm van de computer. Tussen de twee of drie mogelijkheden die worden gegeven, moet u dan het juiste antwoord kiezen.
Je legt het examen af volgens uw eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag. Het eigenlijke examen duurt ongeveer 30 minuten.
Na het theorie-examen krijg je onmiddellijk het resultaat.
Op het einde van het theorie-examen, en indien je geslaagd bent en nog niet in het bezit van een rijbewijs bent, leg je een leestest af. De kandidaat die niet voldoet bij de leestest, moet een onderzoek bij een vrij gekozen oogarts ondergaan.

Hoeveel keer mag ik herkansen?
Je mag onbeperkt herkansen.
Wanneer je uitgesteld bent voor het theorie-examen, mag je het de dag zelf niet meer opnieuw proberen.

Hoelang blijft het examen theorie geldig?
Het theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Wanneer je geslaagd bent voor het theorie-examen kan je jouw opleiding verderzetten via de erkende rijschool.

HET PRAKTIJK EXAMEN
Het praktisch examen bestaat uit twee delen: een proef op afgesloten terrein en een gedeelte op de openbare weg. Tijdens het praktijkexamen zal nagegaan worden of je je voertuig voldoende beheerst en of je een voldoende kennis hebt van het verkeersreglement.

Examen op privé-terrein
U voert op het privé-terrein acht basismanoeuvres uit. Volgorde van de manoeuvres: 
                Voorzorgsmaatregelen bij het afstappen 
                Voorafgaande controles 
                Achterwaarts een draai maken met de motor aan de hand
                Vanuit stilstand vertrekken in een bocht van 90 graden
                Slalom 
                In lussen rijden 
                Bocht - ontwijken - precisieremmen 
                Stapvoets rijden 
                slalom
                Bocht - plots remmen

De manoeuvres "Voorzorgsmaatregelen, voorafgaande controles en draai" worden uitgevoerd met stilgelegde motor.
De manoeuvres "Slalom, lussen, bocht-ontwijken-precisieremmen, stapvoets rijden en bocht-plots remmen" moeten in deze volgorde in een ononderbroken rit uitgevoerd worden.
Tijdens de uitvoering van de manoeuvres 4 tot en met 8 moet je steeds op je zadel blijven zitten en mogen de voet(en) de grond niet raken.

Wanneer de uitvoering van de manoeuvres als onvoldoende wordt beoordeeld, kunnen de manoeuvres tijdens een tweede poging herbegonnen worden.

Het examen op de openbare weg
Na een geslaagd examen op het privé-terrein wordt je tot de openbare weg toegelaten waar de examinator je rijvaardigheid in het verkeer zal beoordelen.
Je rijdt voorop en de examinator volgt op een motor. Bij middel van radiocontact sta je met elkaar in verbinding. De examinator geeft aanduidingen omtrent de te volgen weg.
Zolang hij niets zegt, volg je de rijbaan waarop je je bevindt. Wanneer je van richting moet veranderen, naar links of naar rechts, zal de examinator dit tijdig melden op de volgende wijze: "aan het volgend kruispunt links afslaan".
De examinator zal je nooit in een valstrik lokken.

Indien je de opdrachten niet meer hoort, stop je zo vlug mogelijk op reglementaire wijze en geeft een teken met de arm. Indien de examinator een defect vaststelt in de verbinding, zal hij je verwittigen en moet je eveneens stoppen. De proef moet afgelegd worden met inachtneming van de verkeersregels in een aan het verkeer aangepaste snelheid. Aan de kruispunten mag je de voertuigen die stilstaan in het verkeer niet voorbijrijden. Je moet achter het laatste voertuig blijven staan zodat de examinator je steeds onmiddellijk kan volgen. Indien je merkt dat er tussen jullie beiden een voertuig is komen rijden, vertraag je en houd je zoveel mogelijk rechts, zodanig dat dit voertuig je kan voorbijrijden. Mocht je mekaar uit het zicht verliezen, zal de examinator je de nodige instructies via de radio geven.

Teneinde je vertrouwd te maken met het examengebeuren, zal de examinator geen rekening houden met de lichte fouten die je zou kunnen maken tijdens het begin van het examen. Indien je niet voldoende deelneemt aan het verkeer, kan de examinator je examen niet beoordelen.

Annulaties en wijzigingen
Minimum 3 volle werkdagen op voorhand anders moet u de volle retributie betalen.


Wat als je niet geslaagd bent voor je praktisch examen?
Wanneer je niet geslaagd bent voor het examengedeelte op de openbare weg zal het examengedeelte op het privé-terrein, waarvoor je geslaagd bent, niet meer afgelegd moeten worden, indien je een nieuw praktijkexamen aflegt met een voertuig van dezelfde categorie, binnen een termijn van maximum 1 jaar, die ingaat de dag waarop je voor het examengedeelte op het privé-terrein bent geslaagd en indien je geslaagd theorie-examen op dat ogenblik nog geldig is (minder dan 3 jaar oud) .
Na 2X niet slagen voor een praktische proef moet je alvorens het examen terug af te leggen eerst 2 uren rijles volgen.

Examencentra:

KONTICH
Examencentrum 1022

Neerveld 3A
2550 Kontich

Tel.: 078/05 90 22
Fax: 078/05 91 22
GEEL
Examencentrum 1023

Lammerdries 7 -
ndustrieterrein Geel West 4
2440 Geel

Tel.: 078/05.90.23
Fax: 078/05.91.23
GENT
Examencentrum 1003

Poortakkerstraat 131
9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel.: 09/221.42.66
Fax: 09/221.13.44

Merksemse Rijschool - Erkenningsnummer M.O.W.: 2547 - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 -
Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010