Erkend door de Federale overheid onder het nummer 2547 en OCF-051
+32 3 645 66 55
Volg ons via Facebook Facebook
Opleidingen > Logistiek > Terminal trekker >
Terminal trekker
Terminal trekker 1

VOORWOORD:
Wij streven naar veiligheidspreventie binnen uw onderneming en op de openbare weg.
Een tiental gebrevetteerde lesgevers staan ter uwer beschikking om de opleidingen vlot en efficiënt te laten verlopen.

OPENINGSUREN:
De lessen starten om 08.00 uur en eindigen om 16.30 uur en dit van maandag tot en met vrijdag.

Op vraag kunnen opleidingen ook op zaterdag worden georganiseerd.

LOCATIE VAN DE OPLEIDINGEN:

Opleiding enkel op verplaatsing
Indien de opleiding bij uw firma plaatsvindt, dienen wij u voorafgaandelijk te vragen ons te bevestigen dat u een lokaal ter beschikking heeft voor het theoretische gedeelte van de opleiding. Er dient voldoende ruimte te zijn voor het geven van deze opleiding en het afnemen van het examen en dit naargelang het aantal deelnemers aan de cursus. Wij hebben eveneens voldoende praktijkruimte nodig om de praktische proeven op uit te voeren, waarbij wij een parcours uitstippelen. 

Indien de praktische opleiding gegeven wordt met uw toestel zouden wij u willen vragen ons tijdig op de hoogte te brengen van het type van toestel waarover u beschikt. Dit kan verder telefonisch in detail worden overlegd.

De bovenvermelde punten kunnen wij verder telefonisch of per e-mail bespreken, waarna u dit schriftelijk op uw bestelbon kan bevestigen.

BASISPRINCIPES OPLEIDINGEN:

HOREN --> ZIEN --> DOEN

De instructeur doet een oefening voor.
2 leerlingen doen deze na.
De instructeur geeft dan opdracht aan 1 leerling om te oefenen. De andere leerling kijkt toe en corrigeert.
Wij werken met een maximum van 2 à 3 kandidaten per keer per voertuig waardoor wij over de capaciteit beschikken van minimum 6 tot 10 kandidaten per dag.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

U gelieve hierna een detail te willen vinden vande opleiding zelf die altijd bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte gegeven volgens de AV-004 & IS-001 norm. Belangrijk voor de opleiding van 1 dag is dat de kandidaat al met zulk toestel gereden heeft. In onze opleiding wordt speciaal aandacht geschonken aan detectie en preventie van moeilijkheden, ongevallen en veiligheid voor de gebruiker en de werkomgeving. Wij werken in een reëel oefenparcours. De homologatie van de attesten gebeurd aan de hand van een door ons opgegeven werktoepassing die zij zonder ernstige opmerkingen van onzentwege moeten volbrengen. Aantal deelnemers per groep 1 -> 8 (max.12 )

Opleidingsduur
1/2 dag  (met ervaring)
1 dag (zonder ervaring)

Theorie
- verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid
- Veiligheid/preventie (VCA)
- Wetgeving (ARAB/ARBO)
- aan- en afpikken van opleggers 
- Afsluiten van de dagtaak

Praktijk
- Bediening toestel
- Startcontrole
- Rijden in een beperkte ruimte
- voorrijden
- aan- en afpikken
- naar een lokde toerijden
- parkeren
- Einde dagtaak 
- wat te doen bij ongevallen

ATTESTEN:
Na de opleiding krijgen de kandidaten een attest van de gevolgde opleiding. Dit attest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en kan daarna mits een kleine herkeuring verlengt worden met 5 jaar. Dit conform de codex die bepaalt dat de competentie van werknemers op gezette tijdstippen moet gecontroleerd worden.

Kandidaten die niet slagen voor de test kunnen kiezen tussen een extra opleidingsdag om alsnog een attest te bekomen of een certificaat met vermelding van de geziene leerstof en het behaalde niveau tijdens de opleiding.
Terug
Merksemse Rijschool - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 - - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010