Opleidingen > Nascholing vak. > Maatregelen corona!! verlenging termijn nascholing in het kader van vakbekwaamheid (Code95) >
Maatregelen corona!! verlenging termijn nascholing in het kader van vakbekwaamheid (Code95)

De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 juli 2021 worden verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel. Deze verlenging geldt in de hele EU. Zij betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde) als de geldigheid van de categorieën (op de achterzijde, in kolom 11).  

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel als de geldigheid ervan verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 juli 2021.

Dit betreft eveneens de nascholingen waarvan de vijfjarige geldigheidsduur verstrijkt na 31 januari en vóór 1 juli 2021.

 

 

Vervaldatum document (rijbewijs, categorie, code 95, kwalificatiekaart en getuigschrift nascholing)

Verlenging

01/02/2020 - 30/06/2020

tem 01/07/2021

01/07/2020 - 31/08/2020

+ 13 maanden

01/09/2020 - 30/06/2021

+ 10 maanden

De volgende documenten waarvan de geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2021, zij het enkel in België:

  • rijgeschiktheidsattesten (groep 1 of groep 2) bekomen met het oog op het verlengen van het rijbewijs bij de gemeentediensten;
  • attesten van de griffie om een rijbewijs te verkrijgen (om buiten het weekend te rijden of met een beperkt aantal voertuigcategorieën) tijdens een verval van het recht tot sturen;
  • attesten die worden afgegeven door centra voor psychologische en medische herstelonderzoeken.

Terug
Merksemse Rijschool - Erkenningsnummer M.O.W.: 2547 - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 -
Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010